Tăng Quốc Phiên cho rằng

>> Tham khảo: máy lọc không khí hitachi

“người có thể chịu khó chịu khổ và nhẫn nại là một chính nhân”. Do vậy, khi bổ nhiệm người tài, ông đặc nhấn mạnh 2 chữ “nhẫn nại”. Hơn nữa, để bạn bè và những người cấp dưối trở thành những người được tiến cử, ông cũng phải kiểm tra xem ai là người có tính nhẫn nại. Ông còn cho rằng, chịu khó, nhẫn nại là nguồn gốc để làm việc, nếu có thể bổ nhiệm được những người như vậy thì sẽ rất đắc dụng trong tương lai.

hepa may loc khong khi

hepa may loc khong khi

>> Đánh sòng bạc

Khi dùng người,

>> Xem thêm:máy lọc không khí công nghiệp giá rẻ

Tăng Quốc Phiên rất thích những người chịu khó nhẫn nại. Sau khi ông ta tấn công giành lại những vùng đất đã bị quân Thái Bình Thiên Quốc đánh chiếm trong một thời gian dài như tỉnh An Huy, mọi người cho đầy là môt việc không thể làm được nên trong lòng không khỏi lo âu.

>> Xem thêm: may loc khong khi ideal gia tot nhat

Tăng Quốc Phiên phải phái người đến làm quan ở các địa phương, đồng thời mỗi lần đi xử lí thì đều vạch tội quan lại không tốt, chỉnh đốn lại đội ngũ rồi để lại những bộ hạ tâm phúc của mình ở lại đảm nhiệm chức vụ đó. Ông ta đã điểu động một loạt thủ hạ của mình từ Giang Nam lên phía Bắc để bù vào những chỗ khuyết. Sau đó ngoài một vài người theo Tăng Quốc

Phiên trở về, những người còn lại đều làm tốt công việc của mình tại nơi mới nhậm chức. Trong thời gian chiến tranh Tăng Quốc Phiên đã lợi dụng Mạc phủ bồi dưỡng và rèn luyện một loạt nhân tài để ông ta uỷ thác những nhiệm vụ quan trọng, tiến cử giữ chức quan cao

>> Xem thêm: làm thế nào để chia sẻ quyền lực đây trong việc dùng người

Leave a Comment