Mặt khác,

>> Xem thêm: máy lọc không khí daikin

cũng có người lãnh đạo không hiểu được mối quan hệ biện chứng giữa tập trung quyển lực và phân tán quyền lực, luôn cho rằng đã là lãnh đạo thì phải có quyển lực tuyệt đối, tù đó mới có uy quyền tuyệt đối, khi đó mới có thể giải quyết được tốt công việc. Trên thực tế, bất kì sự việc nào cũng đểu có phép biện chứng của nó, già néo đứt dây, phải có sự hỗ trợ bổ sung lẫn nhau giữa việc tập trung và phân tán quyển lực, không nên đẩy nó theo hướng cực đoan.

>> Tham khảo: may loc khong khi

Như vậy, làm thế nào để chia sẻ quyền lực đây ? và trong việc dùng người, làm thế nào để có thể nắm bắt được “mức độ” giữa việc tập trung và phân tán quyển lực ?

may loc khong khi may loc nuoc

>> Đánh sòng bạc

Đây là điều cơ bản nhất

>> Xem thêm: máy lọc không khí coway

: giữa người lãnh đạo và nhân viên dưới quyền phải làm theo nguyên tắc: công sức của ai thì làm đúng phận sự, tuỳ theo năng lực của người đó mà giao việc. Là một người lãnh đạo, cương vị mà bạn đang nắm giữ có trách nhiệm gì? Công việc nào là do bạn quản lý? Công việc nào nằm trong sự quản lý của nhân viên dưới quyền ? Bạn và nhân viên dưới quyển, mỗi người đều có những quyền riêng, đó là những quyển nào ?…. Tat cả những điều này bạn phải nắm cho rõ ràng. Nên giao thêm quyển lực cho thuộc cấp, người lãnh đạo không nên chiếm dụng quá nhiều, nhưng chức quyền thì không được lơ là. Quyển lực lớn nhất phải được tập trung chủ yếu trong tay lãnh đạo. Quyền lực nhỏ hơn nên chia cho nhân viên dưới quyển.

>> Xem thêm: ý nghĩa tích cực của việc san sẻ quyển lực để dùng người bài bạc

Leave a Comment